Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng phổ biến từ blog này

CG - Cỏ, có nên để cỏ mọc trong chậu xương rồng

 Cỏ Cỏ là gì? Trước, chúng ta sẽ nhận biết với người chơi xương rồng thì cỏ là gì. Trong chậu xương rồng, ngoài xương rồng ra thì thứ gì mọc thêm trong chậu xương rồng mà chúng ta không muốn nó mọc thì chúng ta sẽ gọi nó là cỏ.  Trong vườn nhà Cóc (Cóc Garden), cỏ có một số loại sau đây. Để mình chụp lại từ từ cho các bạn xem: Ở đâu ra tụi này? Trước vườn nhà mình cũng có 1 ít cỏ, đó là cái hồi trồng mà trộn đất có phân bò. Ôi, nó đủ loại cỏ kèm theo mấy đứa nhăng nhít đi theo về (ốc sên, cuốn chiếu, rít, sùng đất...). Để nhớ lại coi, vườn mình có 1 loại hồi xưa rất chi là đau khổ là cỏ gấu, mình chưa có chụp hình loại này trong vườn của mình, nên lấy 1 tấm trên mạng về cho bà con xem tham khảo nha: Rất chi là đau khổ với tụi này, nhổ cũng không xong vì tụi nó mọc tràn lan, rễ đâm tứ tung trong chậu, mỗi đầu là lòi ra 1 cây cỏ lên mặt đất. Thùng xốp nhà mình lủng tùm lum cũng tại tụi nó mà ra. Thay đất mà để sót 1 củ còn lại là nó lên ầm ầm. Điên máu và nản đến độ quăng luôn cả thùng.

Thuốc cho bạn xương rồng

Thuốc bao gồm tên và hoạt chất sử dụng phòng và trị sâu nấm bệnh trên xương rồng A. Xử lý sâu hại: rệp sáp, rệp vảy, tuyến trùn MOVENTO 150OD ( Spirotetramat ) Tervigo 020SC ( Abamectin ), REASGANT 3.6EC (10ml) ( Abamectin ), BIHOPPER 270EC (Abamectin, petroleum oil/ dầu khoáng ) SAIRIFOS 585EC ( Chlorpyrifos Ethyl (bị cấm từ 2021), Cypermethrin ) B. Xử lý nấm bệnh: thán thư, rỉ sắt, sương mai, ghẻ... Anvil 5SC ( Hexaconazole ), HEXAVIL 6SC ( Hexaconazole ) Tilt Super 300EC ( Propiconazole, Difenoconazole ), Score 250EC ( Difenoconazole )

Bệnh xương rồng #4 - Rệp sáp