Chuyển đến nội dung chính

Sâu trong chậu xương rồng #1

 Vườn cây nhà nào cũng sẽ có sâu. Đủ các thể loại sâu sẽ xuất hiện trên cây trong vườn của bạn. Từ con sâu mập ú bự bằng ngón chân, cho tới con sâu nhỏ tí ti phải căng mắt ra mới nhìn thấy được...

Sâu bò thì mặc sâu, người và sâu không liên quan gì đến nhau. Nhưng khi sâu cắn lá cắn cây nham nhở, lông sâu làm ngứa nổi mề đay thì chuyện trở nên bự rồi đó.

Mấy cây xương rồng nhà em thì chưa bị sâu gặm, nhưng em vô tình bị quẹt trúng mấy con sâu, nhóc nhà em cũng bị... Và ngứa, và nổi mẩn, và gãi..

Và cả nhà em từ đó đều hận mấy con sâu. Dù trước đó các bạn đều rất thích cảnh bướm bay dập dìu trong vườn.

Để em liệt kê một số sâu trong vườn:

1. Đầu tiên phải kể đến mấy con sâu trên cây hoa sứ

Đây là thể loại sâu bự nhất trong vườn, cỡ ngón tay cái người lớn chứ đùa àh. 

Đến mùa, không ra thăm cây kịp là chỉ trong 1-3 ngày lá non cây sạch trơn, là già hơn xíu bị gặm nham nhở. Trên cây là mấy con sâu mập ú bằng ngón tay, màu xanh lè. Nhìn mập míp, hấp dẫn thiệt. Tụi sâu này ăn lẹ, mau lớn, bự cỡ như vậy nên mấy con chim sâu cũng chào thua mà bỏ qua, không thèm đụng tới.

Tụi sâu này bự, nên làm kén cũng bự nhất trong vườn. Nhưng cũng vì bự quá, nên thường tụi này không có thời gian để làm kén, mà thường bị bắt mất lúc đang còn xanh. Chứ để lâu xíu, thì tụi này thường đổi từ màu xanh, sang màu vàng, cam. Rồi đóng kén.

Con bướm nở ra cũng bự, mập. Nhưng xấu phải nói. Màu xám xịt.

2. Kế đến là một loài sâu dị trong vườn

Đây là sâu thường xuất hiện trên cây chanh, cam, kim quít.

Mô tả làm sao ta, tưởng tượng cục phân chim rớt xuống nó ra sau thì con sâu này nó gần gần dạng vậy. Nhìn kinh lắm, nên thường chả bao giờ thấy tụi chim sâu bắt được mấy con này. Có thể vì mấy con chim sâu nó gớm, nên nó bỏ qua cũng nên! Haha.

Sâu đụng đến thường thì sẽ bò trốn, còn tụi này mà mình lấy cái cây chọt chọt vào nó sẽ giương 2 cái vòi ra hăm dọa, còn tiết ra cái mùi gần giống với mùi tinh dầu của lá chanh, nó kỳ dị lắm.

Bởi vì quái vậy đó, nên nhóc nhà rất thích lấy cây đi chọt chọt con sâu này. Mới đầu em còn thấy kinh kinh, sau cũng thấy ghiền, cũng đi xách cây chọt chọt tụi nó xong rồi mới diệt.

3. Cuối cùng là thể loại ghét nhất

Tụi này màu xanh lá, chắc cỡ đầu đũa là cùng.

Nhưng mà số lượng thì khủng khiếp lắm.

Tới mùa, trên cây vạn tuế có đầy. Ờ phải nói sao ta, trên cây vạn tuế có cả vạn con sâu xanh gớm này.

Sợ cái là tụi này đụng vào là ngứa lắm.

Diệt thì chỉ có vác bình xịt diệt muỗi ra xịt diệt tụi này cho lẹ.

Tụi này thì cũng được mấy con kiến khoái lắm, chăm như chăm bò sữa để vắt sữa vậy đó.Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste: (thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế) > Ghi chú trong SQL script  1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng --  VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users 2. Ghi chú khối, sử dụng /* */ VD: /* Ghi chú hàng 1 Ghi chú hàng 2 */ > Wildcard character %: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào. _ : thay thế cho 1 ký tự VD:  SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'M%' --M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai... SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'N_M' -- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM... > Tạo database, tạo user, cấp quyền owner a. Tạo database USE [MASTER] CREATE DATABASE [ TENDB] CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N' MATKHAU ', DEFAULT_DATABASE=[ TENDB ] //mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào CREATE LOGIN  T

Trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot.com

 blogspot.com hay blogger.com cung cấp website miễn phí dạng coidat.blogspot.com , dinhnhusam.blogspot.com Thay vì sử dụng 1 tên miền theo đuôi .blogspot.com, bạn có thể dùng 1 tên miền được đăng ký bên ngoài sau đó trỏ tên miền này vào website được tạo trên blogspot của bạn. Thực hiện trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot theo các bước sau: Bước 1: Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Bước 2: Nhập tên miền theo đúng định dạng Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của bạn (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 4:  Tạo các record theo yêu cầu của Google  (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 5: Cấu hình SSL cho website Chi tiết các bước thực hiện: Bước 1 : Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Đăng nhập vào blogspot.com, vào đến mục Cài đặt (Settings) > Miền tùy chỉnh (Custom domain) như hình Bước 2 : Nhập tên miền theo đúng định dạng Nhập tên miền có dạng www. .Khi trỏ tên miền sẽ có lư