Chuyển đến nội dung chính

Sâu trong chậu xương rồng #1

 Vườn cây nhà nào cũng sẽ có sâu. Đủ các thể loại sâu sẽ xuất hiện trên cây trong vườn của bạn. Từ con sâu mập ú bự bằng ngón chân, cho tới con sâu nhỏ tí ti phải căng mắt ra mới nhìn thấy được...

Sâu bò thì mặc sâu, người và sâu không liên quan gì đến nhau. Nhưng khi sâu cắn lá cắn cây nham nhở, lông sâu làm ngứa nổi mề đay thì chuyện trở nên bự rồi đó.

Mấy cây xương rồng nhà em thì chưa bị sâu gặm, nhưng em vô tình bị quẹt trúng mấy con sâu, nhóc nhà em cũng bị... Và ngứa, và nổi mẩn, và gãi..

Và cả nhà em từ đó đều hận mấy con sâu. Dù trước đó các bạn đều rất thích cảnh bướm bay dập dìu trong vườn.

Để em liệt kê một số sâu trong vườn:

1. Đầu tiên phải kể đến mấy con sâu trên cây hoa sứ

Đây là thể loại sâu bự nhất trong vườn, cỡ ngón tay cái người lớn chứ đùa àh. 

Đến mùa, không ra thăm cây kịp là chỉ trong 1-3 ngày lá non cây sạch trơn, là già hơn xíu bị gặm nham nhở. Trên cây là mấy con sâu mập ú bằng ngón tay, màu xanh lè. Nhìn mập míp, hấp dẫn thiệt. Tụi sâu này ăn lẹ, mau lớn, bự cỡ như vậy nên mấy con chim sâu cũng chào thua mà bỏ qua, không thèm đụng tới.

Tụi sâu này bự, nên làm kén cũng bự nhất trong vườn. Nhưng cũng vì bự quá, nên thường tụi này không có thời gian để làm kén, mà thường bị bắt mất lúc đang còn xanh. Chứ để lâu xíu, thì tụi này thường đổi từ màu xanh, sang màu vàng, cam. Rồi đóng kén.

Con bướm nở ra cũng bự, mập. Nhưng xấu phải nói. Màu xám xịt.

2. Kế đến là một loài sâu dị trong vườn

Đây là sâu thường xuất hiện trên cây chanh, cam, kim quít.

Mô tả làm sao ta, tưởng tượng cục phân chim rớt xuống nó ra sau thì con sâu này nó gần gần dạng vậy. Nhìn kinh lắm, nên thường chả bao giờ thấy tụi chim sâu bắt được mấy con này. Có thể vì mấy con chim sâu nó gớm, nên nó bỏ qua cũng nên! Haha.

Sâu đụng đến thường thì sẽ bò trốn, còn tụi này mà mình lấy cái cây chọt chọt vào nó sẽ giương 2 cái vòi ra hăm dọa, còn tiết ra cái mùi gần giống với mùi tinh dầu của lá chanh, nó kỳ dị lắm.

Bởi vì quái vậy đó, nên nhóc nhà rất thích lấy cây đi chọt chọt con sâu này. Mới đầu em còn thấy kinh kinh, sau cũng thấy ghiền, cũng đi xách cây chọt chọt tụi nó xong rồi mới diệt.

3. Cuối cùng là thể loại ghét nhất

Tụi này màu xanh lá, chắc cỡ đầu đũa là cùng.

Nhưng mà số lượng thì khủng khiếp lắm.

Tới mùa, trên cây vạn tuế có đầy. Ờ phải nói sao ta, trên cây vạn tuế có cả vạn con sâu xanh gớm này.

Sợ cái là tụi này đụng vào là ngứa lắm.

Diệt thì chỉ có vác bình xịt diệt muỗi ra xịt diệt tụi này cho lẹ.

Tụi này thì cũng được mấy con kiến khoái lắm, chăm như chăm bò sữa để vắt sữa vậy đó.Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Windows Server - Khắc phục lỗi Windows Server 2016/2019/2022 tự shutdown sau khi hết hạn trial

Khắc phục Windows Server tự shutdown sau khi hết hạn trial Sau khi thời gian trial của Windows Server 2016/2019/2022 hết thời gian trial, Windows sẽ tự shutdown. Có thể xem trong Event Viewer > Windows Logs > System: Để tăng thời gian trial, có thể thực hiện theo các bước sau:  Mở Windows PowerShell B1:  > slmgr -dlv B2: > slmgr -rearm B3:  Restart Windows B4:  > slmgr -dli

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h