Chuyển đến nội dung chính

VNNIC thu ngắn thời gian chờ giải phóng tên miền vn không tiếp tục gia hạn

VNNIC triên khai thực hiện theo thông tư số 21/2021/TT-BTTTT (Thông tư 21) ngày 8/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 07/02/2022:

1. Thời gian chờ gia hạn tên miền .vn sẽ giảm từ 35 ngày xuống còn 25 ngày.

2. Thời gian xử lý thu hồi tên miền .vn trước khi giải phóng tên miền cho đăng ký mới giảm từ 20 ngày xuống còn 15 ngày.

3. Không còn thời gian ân hạn hoạt động 5 ngày kể từ ngày hết hạn tên miền .vn nữa.

Tổng kết lại, sau 40 ngày kể từ ngày hết hạn (so với trước kia là 55 ngày), nếu không gia hạn, tên miền sẽ về trạng thái có thể đăng ký được.


Một số thông tin về các khoảng thời gian/ trạng thái trong chu kỳ hoạt động của tên miền .vn

- Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái tên miền có thể được tự do đăng ký.

- Trạng thái tên miền đã đăng ký: là trạng thái tên miền đã được đăng ký, người khác không đăng ký được.

- Trạng thái tên miền hết hạn: khi đến ngày hết hạn (ngày X), nếu không gia hạn tên miền sẽ chuyển sang trạng thái hết hạn (lúc này tên miền sẽ không còn trỏ đến địa chỉ ip cấu hình trong DNS nữa, hay nói cách khác là website không truy cập được nữa)

- Trạng thái chờ gia hạn: sau khi hết hạn, tên miền có thể gia hạn trong khoảng thời gian này, khi gia hạn tên miền hay website sẽ hoạt động lại bình thường, thời gian gia hạn sẽ tính từ ngày hết hạn (ngày X) chứ không phải tính từ ngày đóng tiền gia hạn.

- Trạng thái chờ xử lý thu hồi: sau khoản thời gian trên, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái chờ xử lý thu hồi, khi tên miền đang trong giai đoạn này, không thể gia hạn được nữa, mà phải chờ đến khi tên miền được giải phóng, trở về trạng thái tự do mới mua được.


Sau việc điều chỉnh này, thời gian sau hết hạn của tên miền .vn cũng sẽ khá giống với các tên miền quốc tế khác, sẽ không còn tình trạng được ân hạn, nhởn nhơ chờ gia hạn 5 ngày nữa.

Kiểm tra tình trạng của tên miền quốc tế như thế nào?
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Windows Server - Khắc phục lỗi Windows Server 2016/2019/2022 tự shutdown sau khi hết hạn trial

Khắc phục Windows Server tự shutdown sau khi hết hạn trial Sau khi thời gian trial của Windows Server 2016/2019/2022 hết thời gian trial, Windows sẽ tự shutdown. Có thể xem trong Event Viewer > Windows Logs > System: Để tăng thời gian trial, có thể thực hiện theo các bước sau:  Mở Windows PowerShell B1:  > slmgr -dlv B2: > slmgr -rearm B3:  Restart Windows B4:  > slmgr -dli

Một số điều thú vị về môn võ Taekwondo tại Việt Nam

Thú vị và lộn xộn nhất có lẽ là về màu đai cho võ sinh Taekwondo tại Việt Nam Hệ thống đẳng cấp của Taekwondo tại Việt Nam phổ biến nhất là theo Taekwondo WTF. Có 8 cấp và 10 đẳng tương ứng với các màu đai tương ứng như sau: Màu đai Đẳng cấp Danh xưng Thời gian Bài quyền thi cuối Trắng Cấp 8 (geup) Võ sinh Nhập môn 1 Vàng Cấp 7 Võ sinh 3 tháng 2 Xanh lá Cấp 6 Võ sinh 3 tháng 3 Xanh dương Cấp 5 Võ sinh 3 tháng 4 Đỏ Cấp 4 Võ sinh 3 tháng 5 Đỏ Cấp 3 Võ sinh 3 tháng 6 Đỏ Cấp 2 Võ sinh 3 tháng 7 Đỏ Cấp 1 Võ sinh 3 tháng 8 Đen 1 đẳng (dan/poom) Võ sinh huyền đai (Nếu dưới 16 tuổi sẽ mang đai đỏ đen - gọi là poom. Tối đa 4 poom.) 6 tháng 9 Đen 2 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 1 năm 10 Đen 3 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 2 năm 11 Đen 4 đẳng Huấn luyện viên 3 năm 12 Đen 5 đẳng Huấn luyện viên 13 Đen 6 đẳng Võ sư 14 Đen 7 đẳng Võ sư 15 Đen 8 đẳng Võ sư 16 Đen 9 đẳng Võ sư 17 Đen 10 đẳng Võ sư Nhưng cũng có một số biến thể khác nhau, có thể là như sau: Màu đai Đẳng cấp So với màu đai WTF Trắng Cấp 8 T