Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2022

Cài đặt hệ điều hành Linux LXLE

 Cài đặt Linux LXLE - Tải xuống file ISO, file này khá nhẹ so với mình nghĩ chỉ 1,2GB - Tải xuống chương trình tạo boot USB Rufus (có thể dùng bản portable cho thuận tiện) - Chạy Rufus và tạo usb khởi động bằng file iso của LXLE cung cấp. - Cắm USB vào máy tính cần cài đặt Linux LXLE - Khởi động lại máy tính, truy cập vào BIOS (Phím tắt xem bên dưới) - Thay đổi thứ tự khởi động, chọn #1 là USB vừa tạo - Lúc khởi động bằng USB LXLE sẽ cho 1 số tùy chọn: 1. UEFI Boot the LXLE Linux 18.04.3 64bit: Khởi động LXLE Desktop 2. UEFI Direct install LXLE Linux 18.04.3 64bit: Cài đặt LXLE 3. OEM install LXLE Linux 4. Check disc for defects - Khi khởi động vào bằng LXLE - Trên desktop có link Install LXLE Linux - Click chạy cài đặt - Chọn ngôn ngữ (EN) - Chọn keyboard layout (US) - Updates and other softwares: (chọn hết cả 2) + Download updates white installing LXLE + Install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media formats.  - Unmount partitions that are use? (Yes