Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2022

Một số cấu hình điều hướng trong IIS

Do nhiều mục đích khác nhau, có thể ta phải bẻ hướng cho url trên website theo ý muốn của chúng ta. Nhưng lý do quan trọng nhất được đề cập đến khi phải sử dụng đến điều hướng là vì Google Search yêu cầu đường dẫn trong website phải là duy nhất. Duy nhất ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là với một nội dung (một trang, một view ) trên website thì chỉ nên có một đường dẫn duy nhất.  Như khi 2 đường dẫn sau cùng trỏ về 1 nội dung: www.caygi.com, caygi.com. Thì bị đánh giá là không tốt, phải phải làm sao cho 2 đường dẫn trên phải là 1. Bên dưới đây sẽ là một số cách cấu hình trong IIS để thực hiện được những điều này.  Một số cấu hình " URL rewrite " có thể được sử dụng trong IIS khi cần điều hướng cho đường dẫn sau đây có thể giúp bạn cấu hình nhanh hơn.  Phần cấu hình này khi nằm trong file web.config sẽ được lưu thành từng tag <rule> tại vị trí sau đây trong file cấu hình:  <rewrite>       <rules> ................. đưa các rule vào đây       </rules>  </rew