Chuyển đến nội dung chính

Một số cấu hình điều hướng trong IIS

Do nhiều mục đích khác nhau, có thể ta phải bẻ hướng cho url trên website theo ý muốn của chúng ta. Nhưng lý do quan trọng nhất được đề cập đến khi phải sử dụng đến điều hướng là vì Google Search yêu cầu đường dẫn trong website phải là duy nhất.

Duy nhất ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là với một nội dung (một trang, một view ) trên website thì chỉ nên có một đường dẫn duy nhất. 

Như khi 2 đường dẫn sau cùng trỏ về 1 nội dung: www.caygi.com, caygi.com. Thì bị đánh giá là không tốt, phải phải làm sao cho 2 đường dẫn trên phải là 1.

Bên dưới đây sẽ là một số cách cấu hình trong IIS để thực hiện được những điều này. 

Một số cấu hình "URL rewrite" có thể được sử dụng trong IIS khi cần điều hướng cho đường dẫn sau đây có thể giúp bạn cấu hình nhanh hơn. 

Phần cấu hình này khi nằm trong file web.config sẽ được lưu thành từng tag <rule> tại vị trí sau đây trong file cấu hình:

 <rewrite>

      <rules>

................. đưa các rule vào đây

      </rules>

 </rewrite>

1. Cấu hình canonical cho đường dẫn:

Đơn giản nhất: 

Diễn giải: Tất cả các link www.tieungu.com, abc.tieungu.com... sẽ được redirect về link http://tieungu.com

Code:

 <rule name="CanonicalHostNameRule1">

                    <match url="(.*)" />

                    <conditions>

                        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^tieungu\.com$" negate="true" />

                        <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />

                    </conditions>

                    <action type="Redirect" url="http://tieungu.com/{R:1}" />

                </rule>


Trường hợp phức tạp hơn 1 chút sẽ là như sau:

Diễn giải: Rule bên dưới sẽ:

-  Chuyển tất cả các link http về link https://luoi.top

- Các link https vẫn giữ nguyên

Code như sau:

<rule name="CanonicalHostNameRule2" enabled="true" stopProcessing="true">

                    <match url="(.*)" />

                    <conditions logicalGrouping="MatchAny">

                        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^luoi\.top$" negate="true" />

                        <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />

                    </conditions>

                    <action type="Redirect" url="https://luoi.top/{R:1}" />

                </rule>


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Windows Server - Khắc phục lỗi Windows Server 2016/2019/2022 tự shutdown sau khi hết hạn trial

Khắc phục Windows Server tự shutdown sau khi hết hạn trial Sau khi thời gian trial của Windows Server 2016/2019/2022 hết thời gian trial, Windows sẽ tự shutdown. Có thể xem trong Event Viewer > Windows Logs > System: Để tăng thời gian trial, có thể thực hiện theo các bước sau:  Mở Windows PowerShell B1:  > slmgr -dlv B2: > slmgr -rearm B3:  Restart Windows B4:  > slmgr -dli

Một số điều thú vị về môn võ Taekwondo tại Việt Nam

Thú vị và lộn xộn nhất có lẽ là về màu đai cho võ sinh Taekwondo tại Việt Nam Hệ thống đẳng cấp của Taekwondo tại Việt Nam phổ biến nhất là theo Taekwondo WTF. Có 8 cấp và 10 đẳng tương ứng với các màu đai tương ứng như sau: Màu đai Đẳng cấp Danh xưng Thời gian Bài quyền thi cuối Trắng Cấp 8 (geup) Võ sinh Nhập môn 1 Vàng Cấp 7 Võ sinh 3 tháng 2 Xanh lá Cấp 6 Võ sinh 3 tháng 3 Xanh dương Cấp 5 Võ sinh 3 tháng 4 Đỏ Cấp 4 Võ sinh 3 tháng 5 Đỏ Cấp 3 Võ sinh 3 tháng 6 Đỏ Cấp 2 Võ sinh 3 tháng 7 Đỏ Cấp 1 Võ sinh 3 tháng 8 Đen 1 đẳng (dan/poom) Võ sinh huyền đai (Nếu dưới 16 tuổi sẽ mang đai đỏ đen - gọi là poom. Tối đa 4 poom.) 6 tháng 9 Đen 2 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 1 năm 10 Đen 3 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 2 năm 11 Đen 4 đẳng Huấn luyện viên 3 năm 12 Đen 5 đẳng Huấn luyện viên 13 Đen 6 đẳng Võ sư 14 Đen 7 đẳng Võ sư 15 Đen 8 đẳng Võ sư 16 Đen 9 đẳng Võ sư 17 Đen 10 đẳng Võ sư Nhưng cũng có một số biến thể khác nhau, có thể là như sau: Màu đai Đẳng cấp So với màu đai WTF Trắng Cấp 8 T