Chuyển đến nội dung chính

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích:

- Windows server sử dụng file .pfx

- Apache server sử dụng file .crt, .cer


Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM):


Phần này là private key:

-----BEGIN PRIVATE KEY-----

MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb

PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH

NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ... CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2

K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti

fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+

3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A==

-----END PRIVATE KEY-----


Phần này là certificate:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ

MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS

PB0ZRzT3JKBSmWk3w ... dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc

f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f

hIRi5Y1aT4uw/q+K2tEPsB6WUg4r7YYp

-----END CERTIFICATE-----


Phần sau này là root Certificate Authority (CA):

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFUTCCBDmgAwIBAgIQB5g2A63jmQghnKAMJ7yKbDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh

MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3

d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQD ... BAnGJWkLPijlACd3sWFMVUiKRz1C5PZy

el2l7J/W4d99KFLSYgoy5GDmARpwLc//fXfkr40nMY8ibCmxCsjXQTe0fJbtrrLL

yWQlk9VDV296EI/kQOJNLVEkJ54P

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDrzCCApegAwIBAgIQCDvgVpBCRrGhdWrJWZHHSjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBh

MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3

d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDV ... c4L0na4UU+Krk2U886UAb3LujEV0ls

YSEY1QSteDwsOoBrp+uvFRTp2InBuThs4pFsiv9kuXclVzDAGySj4dzp30d8tbQk

CAUw7C29C79Fv1C5qfPrmAESrciIxpg0X40KPMbp1ZWVbd4=

-----END CERTIFICATE-----1. Lưu thành file chuẩn PEM

Tự dạng trên (PEM) ta có thể copy ra từng phần để thành các file theo yêu cầu:

1. File certificate: 

- Copy phần nội dung từ "-----BEGIN CERTIFICATE-----" cho đến "-----END CERTIFICATE-----"

- Có thể lưu thành file : ssl.crt

2. File private key:

- Copy phần nội dung từ "-----BEGIN PRIVATE KEY-----" cho đến "-----END PRIVATE KEY-----"

- Có thể lưu thành file : ssl.key2. Thực hiện chuyển đổi PEM sang file .pfx

- Truy cập vào các trang chuyển đổi (chỉ cần search theo từ khóa: SSL convert là ra 1 list), chọn ra 1 trang (mình sẽ minh họa bằng trang https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html)

- Chọn 2 file .crt, .key vừa tạo theo bên trên, và chọn chuẩn current, chuẩn cần convert thành như bên dưới:

 + Certificate File to Convert: chọn đến file .crt

 +  Private Key File: chọn đến file .key

 + Type of Current Certificate: Standard PEM

 + Type To Convert To: PFX/PKCS#12

+ PFX Password: nhập một password và ghi lại, sẽ sử dụng password này khi import vào IIS.3. Import và cấu hình SLL trên Windows server bằng file .pfx và password được tạo.

Có nhiều cách import file .pfx bằng nhiều cách:

1. Import từ IIS

2. Imort qua mmc


Dưới đây là cách import SSL và cấu hình bằng ISS:

- Vào IIS: truy cập vào mục IIS: Server Certificates > Actions: Chọn Import...
- Chọn file .pfx vừa được tạo, nhập password tạo được
 + Certificate file (.pfx): chọn file .pfx đã tạo
 + Passwords: password tạo ở bước tạo file .pfx.
 + Select certificate store: web hosting.

- Cấu binding ssl với tên miền trên IIS:
 + IIS: vào Sites > Chọn wesite > Edit Site: chọn Bindings...
 + Đối với:
    * TH tạo mới: Chọn Add...
    * TH tên miền đã add vào: chọn tại port 443 > chọn Edit..
 + Tại giao diện Add/Edit Site Bindings:
    * Type: chọn https 
    * IP address: chọn All Unassigned hoặc tùy theo cấu hình server
    * Port: 443
    * Host name: tên miền (VD: tieungu.com, nauan.de)
    * SSL certificate: chọn Select... , tại đây bạn có thể chọn đúng ssl vừa import vào ở bước trên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sâu trong chậu xương rồng #1

 Vườn cây nhà nào cũng sẽ có sâu. Đủ các thể loại sâu sẽ xuất hiện trên cây trong vườn của bạn. Từ con sâu mập ú bự bằng ngón chân, cho tới con sâu nhỏ tí ti phải căng mắt ra mới nhìn thấy được... Sâu bò thì mặc sâu, người và sâu không liên quan gì đến nhau. Nhưng khi sâu cắn lá cắn cây nham nhở, lông sâu làm ngứa nổi mề đay thì chuyện trở nên bự rồi đó. Mấy cây xương rồng nhà em thì chưa bị sâu gặm, nhưng em vô tình bị quẹt trúng mấy con sâu, nhóc nhà em cũng bị... Và ngứa, và nổi mẩn, và gãi.. Và cả nhà em từ đó đều hận mấy con sâu. Dù trước đó các bạn đều rất thích cảnh bướm bay dập dìu trong vườn. Để em liệt kê một số sâu trong vườn: 1. Đầu tiên phải kể đến mấy con sâu trên cây hoa sứ Đây là thể loại sâu bự nhất trong vườn, cỡ ngón tay cái người lớn chứ đùa àh.  Đến mùa, không ra thăm cây kịp là chỉ trong 1-3 ngày lá non cây sạch trơn, là già hơn xíu bị gặm nham nhở. Trên cây là mấy con sâu mập ú bằng ngón tay, màu xanh lè. Nhìn mập míp, hấp dẫn thiệt. Tụi sâu này ăn lẹ, mau lớn, b

CG - Cỏ, có nên để cỏ mọc trong chậu xương rồng

 Cỏ Cỏ là gì? Trước, chúng ta sẽ nhận biết với người chơi xương rồng thì cỏ là gì. Trong chậu xương rồng, ngoài xương rồng ra thì thứ gì mọc thêm trong chậu xương rồng mà chúng ta không muốn nó mọc thì chúng ta sẽ gọi nó là cỏ.  Trong vườn nhà Cóc (Cóc Garden), cỏ có một số loại sau đây. Để mình chụp lại từ từ cho các bạn xem: Ở đâu ra tụi này? Trước vườn nhà mình cũng có 1 ít cỏ, đó là cái hồi trồng mà trộn đất có phân bò. Ôi, nó đủ loại cỏ kèm theo mấy đứa nhăng nhít đi theo về (ốc sên, cuốn chiếu, rít, sùng đất...). Để nhớ lại coi, vườn mình có 1 loại hồi xưa rất chi là đau khổ là cỏ gấu, mình chưa có chụp hình loại này trong vườn của mình, nên lấy 1 tấm trên mạng về cho bà con xem tham khảo nha: Rất chi là đau khổ với tụi này, nhổ cũng không xong vì tụi nó mọc tràn lan, rễ đâm tứ tung trong chậu, mỗi đầu là lòi ra 1 cây cỏ lên mặt đất. Thùng xốp nhà mình lủng tùm lum cũng tại tụi nó mà ra. Thay đất mà để sót 1 củ còn lại là nó lên ầm ầm. Điên máu và nản đến độ quăng luôn cả thùng.

Bệnh xương rồng #4 - Rệp sáp

 Đây là nỗi khổ của em mà nghe đồn cũng là nỗi buồn của các vườn xương rồng khác. Đó là sinh vật bé xíu trắng tinh: Rệp sáp. Thường khi có rệp sáp các bạn sẽ thấy kiến siêng năng chạy qua chạy lại mấy chậu của mình lắm. Rệp sáp và tụi kiến nó sống cộng sinh với nhau. Kiến thì tha rệp và trứng đi phát tán khắp nơi. Ngược lại rệp sáp cũng thải ra chất thải là dịch ngọt giàu đường cho kiến. Nông dân kiến Kiến sẽ nuôi và chăm sóc kiến như loài người chăm sóc và nuôi dưỡng bò để vắt sữa. Việc so sánh như vậy rất ư là giống, vì bạn có biết rằng tụi kiến sẽ dùng râu để kích thích tụi rệp sáp tiết ra dịch? Gần như giống với việc vắt sữa bò của loài người chúng ta. Có thể hình dung cảnh người ta lùa đàn bò từ nơi hết cỏ đi đến nơi có cỏ non, và tụi bò sẽ gặm sạch cỏ ở đó với cảnh tụi kiến tha mấy con rệp sáp từ một cây đã chết vì bị rệp sáp hút suy kiệt, đến một cây khác ngon lành hơn. Và cảnh con người chiến đấu, xua đuổi những con vật làm tổn hại đến đàn bò của mình đến cảnh tụi kiến đi tiêu