Chuyển đến nội dung chính

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste:

(thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế)

Ghi chú trong SQL script 

1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng -- 

VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users

2. Ghi chú khối, sử dụng /* */

VD:

/*

Ghi chú hàng 1

Ghi chú hàng 2

*/


Wildcard character

%: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào.

_ : thay thế cho 1 ký tự

VD: 

SELECT * FROM USERS

WHERE USERNAME LIKE 'M%'

--M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai...


SELECT * FROM USERS

WHERE USERNAME LIKE 'N_M'

-- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM...

Tạo database, tạo user, cấp quyền owner


USE [MASTER]

CREATE DATABASE [TENDB]

CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N'MATKHAU', DEFAULT_DATABASE=[TENDB]

//mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào

CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N'MATKHAU', DEFAULT_DATABASE=[TENDB], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF


USE [TENDB]

CREATE USER [TENUSER] FOR LOGIN [TENUSER]

EXEC SP_ADDROLEMEMBER N'DB_OWNER', N'TENUSER'


Xóa database, user


USE [TENDB]

DROP USER [TENUSER]


USE [MASTER]

DROP LOGIN [TENUSER]


DROP DATABASE [TENDB]


Backup database

BACKUP DATABASE [TENDB]
TO DISK = N'D:\BACKUP\TENFILE.BAK'
WITH INIT, COMPRESSION


trong đó:

-INIT: ghi đè lên file nếu trùng tên

-COMPRESSION: nén file


Restore database

RESTORE DATABASE [TENDB] FROM  DISK = N'D:\SQL\DB.bak' WITH  FILE = 1,  MOVE N'tendb_data' TO N'D:\SQL\DB.mdf',  MOVE N'tendb_log' TO N'D:\SQL\DB.ldf',  KEEP_REPLICATION,  NOUNLOAD,  REPLACE,  STATS = 5


VD

BACKUP DATABASE [tendb] TO  DISK = N'D:\SQL\tendb.BAK' WITH NOFORMAT, NOINIT,  NAME = tendb-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,  STATS = 10
GO

USE [master]

RESTORE DATABASE [tendb] FROM  DISK = N'D:\SQL\tendb.bak' WITH  FILE = 1,  NOUNLOAD,  REPLACE,  STATS = 5

GO

USE [tendb]

GO

ALTER DATABASE [tendb] MODIFY FILE (NAME=N'tendbold_db_data', NEWNAME=N'tendb_db_data')

GO

USE [tendb]

GO

ALTER DATABASE [tendb] MODIFY FILE (NAME=N'tendbold_db_log', NEWNAME=N'tendb_db_log')

GOSet recovery mode

ALTER DATABASE [MODEL] SET RECOVERY FULL

ALTER DATABASE [MODEL] SET RECOVERY SIMPLE


Database information


select * from sys.master_files

where name like '%tenbd%' or physical_name like '%tendb%'

-- cột [name] tương ứng với [logical name]

-- name, physical_name, size [Bytes], max_size [-1 unlimited], growth [Bytes], is_percent_growth [0/1]


ALTER DATABASE [tenbd] MODIFY FILE (NAME=N'tencu', NEWNAME=N'tenmoi')

-- thay đổi logical name của các file db


ALTER DATABASE [tenbd] MODIFY FILE ( NAME = N'tên', FILEGROWTH = 102400KB ) 

-- file growth 102400KB / 1024 = 100MB


ALTER DATABASE [tenbd] MODIFY FILE ( NAME = N'tên', FILEGROWTH = 20% )

-- 20%  growth


ALTER DATABASE [tenbd] MODIFY FILE ( NAME = N'tên', MAXSIZE = 512000KB )

-- max size là 512000KB / 1024 = 500MB


DBCC SHRINKDATABASE (N'tendb', 10)

DBCC SHRINKDATABASE (N'tendb')

DBCC SHRINKFILE (N'tendb' , 0, TRUNCATEONLY)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sâu trong chậu xương rồng #1

 Vườn cây nhà nào cũng sẽ có sâu. Đủ các thể loại sâu sẽ xuất hiện trên cây trong vườn của bạn. Từ con sâu mập ú bự bằng ngón chân, cho tới con sâu nhỏ tí ti phải căng mắt ra mới nhìn thấy được... Sâu bò thì mặc sâu, người và sâu không liên quan gì đến nhau. Nhưng khi sâu cắn lá cắn cây nham nhở, lông sâu làm ngứa nổi mề đay thì chuyện trở nên bự rồi đó. Mấy cây xương rồng nhà em thì chưa bị sâu gặm, nhưng em vô tình bị quẹt trúng mấy con sâu, nhóc nhà em cũng bị... Và ngứa, và nổi mẩn, và gãi.. Và cả nhà em từ đó đều hận mấy con sâu. Dù trước đó các bạn đều rất thích cảnh bướm bay dập dìu trong vườn. Để em liệt kê một số sâu trong vườn: 1. Đầu tiên phải kể đến mấy con sâu trên cây hoa sứ Đây là thể loại sâu bự nhất trong vườn, cỡ ngón tay cái người lớn chứ đùa àh.  Đến mùa, không ra thăm cây kịp là chỉ trong 1-3 ngày lá non cây sạch trơn, là già hơn xíu bị gặm nham nhở. Trên cây là mấy con sâu mập ú bằng ngón tay, màu xanh lè. Nhìn mập míp, hấp dẫn thiệt. Tụi sâu này ăn lẹ, mau lớn, b

CG - Cỏ, có nên để cỏ mọc trong chậu xương rồng

 Cỏ Cỏ là gì? Trước, chúng ta sẽ nhận biết với người chơi xương rồng thì cỏ là gì. Trong chậu xương rồng, ngoài xương rồng ra thì thứ gì mọc thêm trong chậu xương rồng mà chúng ta không muốn nó mọc thì chúng ta sẽ gọi nó là cỏ.  Trong vườn nhà Cóc (Cóc Garden), cỏ có một số loại sau đây. Để mình chụp lại từ từ cho các bạn xem: Ở đâu ra tụi này? Trước vườn nhà mình cũng có 1 ít cỏ, đó là cái hồi trồng mà trộn đất có phân bò. Ôi, nó đủ loại cỏ kèm theo mấy đứa nhăng nhít đi theo về (ốc sên, cuốn chiếu, rít, sùng đất...). Để nhớ lại coi, vườn mình có 1 loại hồi xưa rất chi là đau khổ là cỏ gấu, mình chưa có chụp hình loại này trong vườn của mình, nên lấy 1 tấm trên mạng về cho bà con xem tham khảo nha: Rất chi là đau khổ với tụi này, nhổ cũng không xong vì tụi nó mọc tràn lan, rễ đâm tứ tung trong chậu, mỗi đầu là lòi ra 1 cây cỏ lên mặt đất. Thùng xốp nhà mình lủng tùm lum cũng tại tụi nó mà ra. Thay đất mà để sót 1 củ còn lại là nó lên ầm ầm. Điên máu và nản đến độ quăng luôn cả thùng.

Bệnh xương rồng #4 - Rệp sáp

 Đây là nỗi khổ của em mà nghe đồn cũng là nỗi buồn của các vườn xương rồng khác. Đó là sinh vật bé xíu trắng tinh: Rệp sáp. Thường khi có rệp sáp các bạn sẽ thấy kiến siêng năng chạy qua chạy lại mấy chậu của mình lắm. Rệp sáp và tụi kiến nó sống cộng sinh với nhau. Kiến thì tha rệp và trứng đi phát tán khắp nơi. Ngược lại rệp sáp cũng thải ra chất thải là dịch ngọt giàu đường cho kiến. Nông dân kiến Kiến sẽ nuôi và chăm sóc kiến như loài người chăm sóc và nuôi dưỡng bò để vắt sữa. Việc so sánh như vậy rất ư là giống, vì bạn có biết rằng tụi kiến sẽ dùng râu để kích thích tụi rệp sáp tiết ra dịch? Gần như giống với việc vắt sữa bò của loài người chúng ta. Có thể hình dung cảnh người ta lùa đàn bò từ nơi hết cỏ đi đến nơi có cỏ non, và tụi bò sẽ gặm sạch cỏ ở đó với cảnh tụi kiến tha mấy con rệp sáp từ một cây đã chết vì bị rệp sáp hút suy kiệt, đến một cây khác ngon lành hơn. Và cảnh con người chiến đấu, xua đuổi những con vật làm tổn hại đến đàn bò của mình đến cảnh tụi kiến đi tiêu