Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2022

Email google cấu hình cơ bản

 Một số cấu hình cơ bản thường sử dụng trên gmail của Google: 1. Cấu hình POP3 Khái niệm cơ bản:  - POP3 (Post Office Protocol v3) diễn giải một cách đơn giản là một trong những cách để đọc thư (nhấn mạnh là chỉ có đọc thôi nhé). Còn từ đâu đến đâu hay chi tiết hơn nữa thì khỏi cần quan tâm. Chỉ cần biết là bật POP3 lên và cấu hình POP3 ở nơi cần đọc thì ta có thể xem được email. - Gmail là một ứng dụng gửi nhận email của Google. Được cung cấp như một sản phẩm miễn phí hoặc cung cấp như một ứng dụng trong bộ sản phẩn Google Workspace. Các bật POP3 lên trong gmail như thế nào đây? - Đăng nhập vào tài khoản email gmail, vào phần cấu hình (biểu tượng bánh răng ở khu vực góc trên cùng bên phải trình duyệt) sau đó click vào tuần tự: + Xem tất cả chế độ cài đặt + Chuyển tiếp và POP/IMAP + Tải xuống qua POP Hình trên ta thấy trạng thái của POP là: Đã tắt POP. - Ta mở lên bằng cách chọn 1 trong 2 tùy chọn: + Bật POP cho tất cả thư: ứng dụng đọc email sẽ tải về tất cả các email từ trước đến h