Chuyển đến nội dung chính

Email google cấu hình cơ bản

 Một số cấu hình cơ bản thường sử dụng trên gmail của Google:

1. Cấu hình POP3

Khái niệm cơ bản:

 - POP3 (Post Office Protocol v3) diễn giải một cách đơn giản là một trong những cách để đọc thư (nhấn mạnh là chỉ có đọc thôi nhé). Còn từ đâu đến đâu hay chi tiết hơn nữa thì khỏi cần quan tâm. Chỉ cần biết là bật POP3 lên và cấu hình POP3 ở nơi cần đọc thì ta có thể xem được email.

- Gmail là một ứng dụng gửi nhận email của Google. Được cung cấp như một sản phẩm miễn phí hoặc cung cấp như một ứng dụng trong bộ sản phẩn Google Workspace.

Các bật POP3 lên trong gmail như thế nào đây?

- Đăng nhập vào tài khoản email gmail, vào phần cấu hình (biểu tượng bánh răng ở khu vực góc trên cùng bên phải trình duyệt) sau đó click vào tuần tự:

+ Xem tất cả chế độ cài đặt

+ Chuyển tiếp và POP/IMAP

+ Tải xuống qua POP


Hình trên ta thấy trạng thái của POP là: Đã tắt POP.

- Ta mở lên bằng cách chọn 1 trong 2 tùy chọn:

+ Bật POP cho tất cả thư: ứng dụng đọc email sẽ tải về tất cả các email từ trước đến hiện tại.

+ Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi: ứng dụng đọc email sẽ bỏ qua các email cũ, chỉ tải về các email kể từ thời điểm chúng ta bật tùy chọn này lên của POP.

- Khi chọn bật lên sẽ có thêm một tùy chọn nữa liên quan đến việc cư xử như thế nào đối với email trong hộp thư khi ứng dụng đọc email tải email về


+ Giữ bản sao của Gmail trong hộp thư đến: chỉ tải email về thôi, còn các email nhận được trên này sẽ không làm gì hết

+ Đánh dấu bản sao Gmail là đã đọc: khi tải email nào về xong, trạng thái email trong hộp thư trên này sẽ chuyển về trạng thái "đã đọc"

+ Lưu trữ bản sao của Gmail: dời email khỏi Hộp thư trên gmail, và đánh dấu là lưu trữ.

+ Xóa bản sao của Gmail: tải email về xong là xóa luôn trong gmail. (Không nên chọn tùy chọn này làm gì)

 - Sau khi bật POP lên và chọn tùy chọn đúng như mong muốn. Di chuyển xuống bên dưới cùng, click vào "Lưu thay đổi" để xác nhận bật POP lên.Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Windows Server - Khắc phục lỗi Windows Server 2016/2019/2022 tự shutdown sau khi hết hạn trial

Khắc phục Windows Server tự shutdown sau khi hết hạn trial Sau khi thời gian trial của Windows Server 2016/2019/2022 hết thời gian trial, Windows sẽ tự shutdown. Có thể xem trong Event Viewer > Windows Logs > System: Để tăng thời gian trial, có thể thực hiện theo các bước sau:  Mở Windows PowerShell B1:  > slmgr -dlv B2: > slmgr -rearm B3:  Restart Windows B4:  > slmgr -dli

Một số điều thú vị về môn võ Taekwondo tại Việt Nam

Thú vị và lộn xộn nhất có lẽ là về màu đai cho võ sinh Taekwondo tại Việt Nam Hệ thống đẳng cấp của Taekwondo tại Việt Nam phổ biến nhất là theo Taekwondo WTF. Có 8 cấp và 10 đẳng tương ứng với các màu đai tương ứng như sau: Màu đai Đẳng cấp Danh xưng Thời gian Bài quyền thi cuối Trắng Cấp 8 (geup) Võ sinh Nhập môn 1 Vàng Cấp 7 Võ sinh 3 tháng 2 Xanh lá Cấp 6 Võ sinh 3 tháng 3 Xanh dương Cấp 5 Võ sinh 3 tháng 4 Đỏ Cấp 4 Võ sinh 3 tháng 5 Đỏ Cấp 3 Võ sinh 3 tháng 6 Đỏ Cấp 2 Võ sinh 3 tháng 7 Đỏ Cấp 1 Võ sinh 3 tháng 8 Đen 1 đẳng (dan/poom) Võ sinh huyền đai (Nếu dưới 16 tuổi sẽ mang đai đỏ đen - gọi là poom. Tối đa 4 poom.) 6 tháng 9 Đen 2 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 1 năm 10 Đen 3 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 2 năm 11 Đen 4 đẳng Huấn luyện viên 3 năm 12 Đen 5 đẳng Huấn luyện viên 13 Đen 6 đẳng Võ sư 14 Đen 7 đẳng Võ sư 15 Đen 8 đẳng Võ sư 16 Đen 9 đẳng Võ sư 17 Đen 10 đẳng Võ sư Nhưng cũng có một số biến thể khác nhau, có thể là như sau: Màu đai Đẳng cấp So với màu đai WTF Trắng Cấp 8 T