Chuyển đến nội dung chính

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>".

Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều.

Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không?

Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường.

Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là:

- Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé)

- Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa)

- Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha.Cú pháp:

TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG>


Một số sql script hữu ích sử dụng kèm:

1. Giảm dung lượng theo phần trăm

Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database:

DBCC SHRINKDATABASE (cosmotran_db, 10)


2. Giảm theo lượng dữ liệu

Giảm kích thước của database (cả file data lẫn file log) xuống, tùy chọn này có thể hiểu là xuống đến mức có bao nhiêu thì xuống tới đó luôn:

DBCC SHRINKDATABASE (cosmotran_db, TRUNCATEONLY)


3. Xem các constraint có trong bảng

Khi shrink thường gặp thông báo rằng còn khóa ngoại tồn tại, thường sẽ có thông báo cụ thể tên khóa, tên bảng liên quan. Hoặc ta có thể tìm thông tin đầy đủ của các ràng buộc (trong đó có khóa) của bảng bằng cách sử dụng script sau:

SELECT TABLE_NAME, CONSTRAINT_TYPE, CONSTRAINT_NAME

FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS

WHERE TABLE_NAME='<tên bảng>'


4. Xóa constraint

Sau đó sử dụng script xóa constraint

ALTER TABLE <tên bảng>

DROP CONSTRAINT <tên ràng buộc>


Ở đây, tên của ràng buộc là phần CONSTRAINT_NAME trong script 3.


5. Thông tin về dụng lượng file của database

Sau khi shrink database xong, có thể kiểm tra lại thông tin về dung lượng và các thông tin khác bằng srcipt sau đây:

SELECT file_id, name, type_desc, physical_name, size, max_size  

FROM SYS.DATABASE_FILES


Việc xóa nhanh và sạch dữ liệu của bảng thường được thực hiện trong các nghiệp vụ làm giảm dung lượng của database bằng cách loại bỏ dữ liệu thừa, không cần thiết.
Một bước bắt buộc sau khi thực hiện xóa dữ liệu dư thừa là phải shrink lại database để giảm dung lượng của file xuống. Vì nếu không thực hiện, bộ nhớ vẫn dành một phần đúng như ban đầu cho database.

Ví dụ: Có file data 10GB, log 5GB. Sau khi dùng cách lệnh truncate, delete, drop.. thì dung lượng vẫn còn đó. Sau khi thực hiện shrink thì dung lượng file mới giảm xuống, như có thể còn data file 5GB, log file 100MB.

Trên đây là cách thực hiện các bước để giảm tải cho cơ sở dữ liệu MS SQL Server. Đồng thời cũng sẽ giúp giảm tải cho cả server.

6. Điều chỉnh dung lượng tối đa của file 

Chúng ta có ví dụ về điều chỉnh dung lượng tối đa của file data của databae cosmotran_db

ALTER DATABASE cosmotran_db 

MODIFY FILE

    (NAME = cosmotran_db_data,

    MAXSIZE = 200MB);

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Windows Server - Khắc phục lỗi Windows Server 2016/2019/2022 tự shutdown sau khi hết hạn trial

Khắc phục Windows Server tự shutdown sau khi hết hạn trial Sau khi thời gian trial của Windows Server 2016/2019/2022 hết thời gian trial, Windows sẽ tự shutdown. Có thể xem trong Event Viewer > Windows Logs > System: Để tăng thời gian trial, có thể thực hiện theo các bước sau:  Mở Windows PowerShell B1:  > slmgr -dlv B2: > slmgr -rearm B3:  Restart Windows B4:  > slmgr -dli

Một số điều thú vị về môn võ Taekwondo tại Việt Nam

Thú vị và lộn xộn nhất có lẽ là về màu đai cho võ sinh Taekwondo tại Việt Nam Hệ thống đẳng cấp của Taekwondo tại Việt Nam phổ biến nhất là theo Taekwondo WTF. Có 8 cấp và 10 đẳng tương ứng với các màu đai tương ứng như sau: Màu đai Đẳng cấp Danh xưng Thời gian Bài quyền thi cuối Trắng Cấp 8 (geup) Võ sinh Nhập môn 1 Vàng Cấp 7 Võ sinh 3 tháng 2 Xanh lá Cấp 6 Võ sinh 3 tháng 3 Xanh dương Cấp 5 Võ sinh 3 tháng 4 Đỏ Cấp 4 Võ sinh 3 tháng 5 Đỏ Cấp 3 Võ sinh 3 tháng 6 Đỏ Cấp 2 Võ sinh 3 tháng 7 Đỏ Cấp 1 Võ sinh 3 tháng 8 Đen 1 đẳng (dan/poom) Võ sinh huyền đai (Nếu dưới 16 tuổi sẽ mang đai đỏ đen - gọi là poom. Tối đa 4 poom.) 6 tháng 9 Đen 2 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 1 năm 10 Đen 3 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 2 năm 11 Đen 4 đẳng Huấn luyện viên 3 năm 12 Đen 5 đẳng Huấn luyện viên 13 Đen 6 đẳng Võ sư 14 Đen 7 đẳng Võ sư 15 Đen 8 đẳng Võ sư 16 Đen 9 đẳng Võ sư 17 Đen 10 đẳng Võ sư Nhưng cũng có một số biến thể khác nhau, có thể là như sau: Màu đai Đẳng cấp So với màu đai WTF Trắng Cấp 8 T