Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2023

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Tạo mật khẩu ứng dụng trong Google email

Ngoài mật khẩu được sử dụng đăng nhập vào tài khoản google (có thể là tài khoản miễn phí theo đuôi @gmail.com hoặc tài khoản theo tên miền @tenmien..), thì người dùng có thể tạo thêm nhiều mật khẩu cho nhiều mục đích sử dụng khác. Có thể là chia sẻ quyền sử dụng, đảm bảo tính bảo mật khi chỉ sử dụng cho một số mục đích riêng (gửi thư, lịch, danh bạ, youtube..) hoặc chỉ sử dụng trên các thiết bị khác nhau (iPhone, iPad, BlackBerry, Win Phone, ..) Với mật khẩu được tạo này, chúng ta có thể sử dụng để truy cập vào riêng ứng dụng nào đó, trên một thiết bị nào đó cụ thể. Và chỉ sử dụng cho đúng mục đích này thôi. Mật khẩu này không có toàn quyền trên tất cả các ứng dụng (= bị giới hạn lại trong khu vực, theo mục đích cụ thể) Để tạo mật khẩu cho ứng dụng được thì tài khoản google phải bật xác minh 2 bước lên trước. Phần hướng dẫn này sẽ gồm 2 phần: 1. Phần bật xác minh 2 bước cho tài khoản (nếu tài khoản đã được bật xác minh 2 bước có thể chuyển sang thực hiện phần 2 luôn) 2. Phần tạo mật kh